Par brīvu Latvijas Tautu

Par brīvu Latviju! 18.novembris.
Gribas visiem novēlēt brīvību un neatkarību šajos svētkos:
* Lai Tu varētu mežā godīgi vākt ogas un pārdot tās kaimiņam un par To Tevi nesodītu un neliktu maksāt varas pārstāvjiem;
* Lai visi cienītu pensionārus tie varētu saņemt pienācīgas pensijas;
* Lai Tu varētu mantot īpašumu un būt ar to brīvs nevis maksāt nodokli kādam svešam par to kas Tev pieder!
* Lai Tava dzīve būtu brīva un privāta un Tava godīgi nopelnītās naudas izdruka neatrastos uz monitora ekrāniem kontrolējošajās institūcijās;
* Lai prese un ziņu dienesti būtu brīvi nevis piederētu valsts institūcijām;
* Lai Tauta netiktu iebiedēta ar negatīvām ziņām un jauniem cilvēku brīvības ierobežojošiem pasākumiem;
* Lai nauda kuri Tu iemaksā Valsts kasē maksājot nodokļus, PVN un citus, nonāktu Tautas vajadzībām nevis privātās kabatās;
* Lai drošībnieki uz ielām rūpējās par drošību nevis meklē izdevību kādu sodīt;
* Lai Latvijas meži netiktu izcirsti un to vietā netiktu ierīkoti atkritumu uzglabāšanas konteineri;
* Lai Zemnieki būtu brīvi kopt zemi nevis ka tos izspiež lielie uzņēmumi;
* Lai Tauta varētu ēst dabīgu pārtiku no savas zemes nevis sintētiski radītu mākslīgu, e-vielām un naftas produktiem piesātinātu kaut ko.
* Lai cilvēki pēc labākās sirdsapziņas ir brīvi savās domās un darbībās ja tas neietekmē cita brīvību nevis, ka tiem jāatskaitās par visu un jāpierāda sava nevainība.

Par Brīvu Latviešu Tautu!
Priecīgis svētkus!