Nevis mēs no pagātnes šajā dimensijā

Nevis mēs no pagātnes šajā dimensijā, bet mēs centrā un tas kā mēs šajā punktā starojam, tā realitāti radam.
Dimensijas pagriešana notiek sirdī, šeit un tagad.
Mainīšana dimensijā nozīmē, ka esam pamainījuši pagātni un radījuši jaunu pagātni un nākotni.
Visa centrs ir tagad – vilciņa centrā.
Mēs esam pasaules centrā. Visas realitātes mainās no šejienes.

!!! Pagātne ir nākotne, kuru mēs atceramies, bet nākotne ir nākotne, kuru mēs nezinam, vai citiem vārdiem, nākotne ir pagātne kuru esam aizmirsuši, bet vel varam to izdzīvot.
Izmainot atmiņas mēs spējam radīt nākotni. Šādējādi zinot savu vienu no nākotnes versijām mēs radam tagadni. Ja skatāmies kopumā, tad tas ir nākotnes duālisms, jeb šī mirkļa izdzīvošanas duālisms. Lai izdzīvotu šo mirkli, mums nepieciešama duāla daba. Divas nākotness. Viena, kuru atceramies, otra kuru neatceramies, kā magnētu pretpoli. Šī pretruna rada šeit un tagad. Līdz ar to šeit un tagad ir divu kristālu kopīgais spoguļojums. Divu kristālu izvilkums. Divu kristālu esence. Tas ir līdzīgi, kā pagātne ir -5 bet nākotne ir +6, tad Tu esi +1. Ja pagātne un nākotne ir vienādas piemēram+7 un -7, tad Tu esi 0. Ja Tu esi 0, tad Tu vairs neesi. Būt 0 ir kā pazust un 0 ir izeja no šīs dimensijas vai dimensionālā pāreja. Nobīdīties no 0 nozīmē piedzīvot. Mēs varam šādi izvēlēties jebkuru savu pagātni, radot jebkuru nākotni. Ja mēs zinātu nākotni, mēs nevarētu piedzīvot. Bet tas nenoīmē, ka mums no šī centra jālūkojas pagātnē un jādzīvo mēģinot to izmainīt, bet jāapzinās tā savā apziņā, mainot tās nozīmi priekš sevis. Tāpēc ir zemapziņa domāta. Šeit un tagad ir vienīgais veids kā būt. Zemapziņa domāta priekš tam, lai rūpētos par pagātni, bet apziņa/virsapzina, par nākotni, bet es atrodos šeit un tagad.
Atrodoties apziņas cilpās cilvēks ieciklējas nespējot radīt citu nākotni. Ir kāda lieta, kas viņu ieciklē. Tāpēc vienkārši pārraujot ciklu mēs mainam nākotni. Tādēļ vienīgais, kas jāmaina cilvēkam dzīvē, tas ir pagātnē. Lai izmainītu šo mirkli ir attieksme. Attieksme ir nozīme. Attieksme priekš Tevis ir vienīgā iespēja izmainīt šo brīdi. Mēs nepārleksim citā tagadnes versijā, tādējādi neizdosies izmainīt šo brīdi uz pilnīgi savādāku, bet varam pagriezt šo brīdi, lai nākotne būtu savādāka. Varbūt kādam ir iespējams pārlekt uz paralēlu versiju, bet es nezinu kā.
Ir teiciens, “cēloņu un seku sakarība” vai “cēloņu un seku sakritība”. Tas ir, kad sakrīt cēlonis ar sekām un veido tagadni. Vienmēr viņi sakrīt un veido tagadni. Tikai sekas ir nevis tagadne, bet sekas ir vēl nepiedzīvota nākotne.

Ja vēlies izkāpt cauri spogulim, Tev tas nav jādara, jo esi jau izkāpis. Šādi Tu radi ilūziju par pagātni.

Apvienot visas versijas apvienot pagātnes!!! Izvēloties tās visas, pieņemot visas, tas ir apvienot dimensijas.

Visuma centrs esi Tu. Cilvēki paši ielien tajās dimensijās, kurās negrib atrasties. Viņi tur ielien pēc attieksmes par lietām. Visas problēmas rodas no attieksmes pret notiekošo.

Viss tas, kas Tevi zombē ir nevis sistēma, bet attieksme, un tā lūk ir sistēma. Tas ir kā vektors, cik tālu aiziesim, tik tālu būs jānāk atpakaļ. Attieksme pret visu ir attieksme pret sevi, jo viss esi Tu. Piemēram attieksme pret lietu, kas nepatika un Tu aizgāji piedzerties, no rīta pohas. Šīs pohas ir attieksme pret to, kas nepatika, cēloņu seku likumsakarība – karma. Vai no karmas var izkļūt – var – pieņemot visu!

Šādejādi sadalot apziņu divās, apziņā un zemapziņā, rodas Es esmu. Centrā, kur saplūst apziņa ar zemapziņu, kad tās kļūst vienādas, no cita skatu lenķa neeksistē. Tā ir nākamā dimensija punktam Es esmu un tā ir es neesmu. Būt un nebūt vienlaicīgi rada pavisam jaunu dimensiju buķeti. Kā jaunu centru, jaunu zīmējumu, jaunu pasauli, jaunu mūžību, jaunā vērtībā un izpratnē absalūtajā šeit un tagad.
Izvēlies, kas esi.

Post navigation