Pasaka par karali un jūru.

Pasaka par karali un jūru.
Lasiet šo pasaku īpaši uzmanīgi.

Reiz kādā pilsētā, kas saucās Rija, bija nams. Liels karaļnams. Un tajā namā dzīvoja karalis. Rijas pilsētas iedzīvotāji pat īsti nezināja kurš ir viņu karalis, jo galmā tie varēja satikt tikai padotos un kalpus. Šis bija varens, bet vienkāršs karalis. Viņš ģērbās kā pārējoe Rijas iedzīvotāji un tirgū iepērkoties šo karali nemaz nevarēja atšķirt no citiem. Tad vienu dienu karalis bija izbraucis ar laivu jūrā. Jūra bija nemierīga un laiva apgāzās. Karalis turēdamies pie laivas malas centās noturēties virs ūdens. Gandrīz jau spēkus zaudējis tas bija nolēmis, ka jāmirst, bet pēkšņi tam klāt piepeldēja nāriņa , jūras valstības princese un teica: “Karali! Vai Tu vēlies dzīvot?” Karalis bezspēcīgi ar galvu pamāja. Tad nāriņa turpināja. “Es Tev palīdzēšu tikt krastā ja apsoli 1 lietu. Ja apsoli savas karaļvalsts iedzīvotājiem paziņot ko Tev teikšu.” Karalis piekrita. Skaistā jūras nāriņa palīdzēja karalim tikt atpakaļ laivā, pati nosēdās tam pretī un mierīgi turpināja savu sakāmo. “Tu dzīvo Rijā. Skaistā pilsētā, bet drīz šī pilsēta vairs nebūs tāda kā tā izskatās jo mana ūdens valstība to pārņems. Tajā turpmāk dzīvos ūdens radības. Bet es Tev to stāstu, lai Tu vari izglābt savas karaļvalsts cilvēkus un doties dzīvot iekšzemē būvējot jaunu pili.” Karalis izbrīnījies klausījās un nezināja ko teikt. Nāriņa pavisam mierīgi un smaidot turpināja. “Laiks Tev vēl ir, bet ne daudz. Uzbūvē sev jaunu pili un aicini cilvēkus sev līdz. Lai tie kas sadzird manus vārdus, arī pārceļ savas mājvietas uz iekšzemi. Tev šis stāsts jāatstāsta cilvēkiem, lai Tavā karaļvalstī valdītu miers un saticība.” To pateikusi nāriņa pazuda jūras dzelmē. Vētra ar bija beigusies un karalis varēja nokļūt krastā. Bija jāsāk rīkoties. Karalis nākamajā dienā sasauca galmā sapulci, paņēma ratus un devās apskatīt visu karaļvalsti kur varētu būvēt jaunu pili. Izbraukājis visas citas pilsētas tas nolēma par labu esam mazu miera pilsētiņu saucamu par Vaimieru. Vaimiera bija pilsēta karaļvalsts dziļumā. Maza, bet skaista. Mazliet nošmulēta, bet patiesa un dzīva. Tad nu nolemts un darīts. Karalis deva pavēli uzkopt šo Vaimieras pilsētu. Sakopa ielas, skopa mājas un sāka savu karaļnamu būvēt tur. Tā gāja laiks. Nu jau Vaimiera ietērpta skaistās baltās burās kā stalts burukuģis gaidīja savu liktenīgo stundu kad to paziņos visiem karaļvalsts iedzīvotājiem par jauno karaļnamu. Laika bija palicis maz. Jūras valstība gatavojās pārņemt plašus laukus. Neviens konkrēti nezināja kad tieši. Varbūt pēc viena saules cikla, varbūt pēc pieciem, varbūt divdesmit pieciem, bet ne vēlāk jo tā teica nāriņa, ūdens valstības princese.
Cilvēki bija dzirdējuši šo atgadījumu karalim ar nāriņu bangojošajā jūrā un turpināja to atstāstīt cits citam. Daudzi to saprata un mainīja savas dzīves bet daudzi neticēja un spītīgi palika pie sava uz ko nāriņa būtu viedi atbildējusi, ka “Katram ir savs ceļš ejams. Kas izvēlas jūru, kas sauzemi.”